Podpora:

 

Naší činnost (TSP)  finančně podporují v roce 2023

Ústecký kraj v Ústí nad Labem

Město Litvínov

 

 

 

 

 

Za finanční podporu všem výše uvedeným dárcům děkujeme. Díky této podpory můžeme pomáhat při opětovném začleňování do běžného života sociálně znevýhodněným klientům (rodinám s nezl.dětmi a jednotlivcům), které postihlo z různých důvodů sociální vyloučení v litvínovském regionu na Mostecku.

V případě, že budete mít zájem podpořit finančně organizaci v činnosti, můžete přispět jakoukoliv finanční částkou, za kterou vám předem moc děkujeme.

Číslo  bankovního účtu neziskové organizace:   165820357/0600