Podpora:

 

Naší činnost (TSP)  finančně podporují v roce 2022

Ústecký kraj v Ústí nad Labem

Město Litvínov

Ústecká komunitní nadace 

 

 

 

 

Za finanční podporu všem výše uvedeným dárcům děkujeme. Díky této podpory můžeme pomáhat při opětovném začleňování do běžného života sociálně znevýhodněným klientům (rodinám s nezl.dětmi a jednotlivcům), které postihlo z různých důvodů sociální vyloučení v litvínovském regionu na Mostecku.

V případě, že budete mít zájem podpořit finančně organizaci v činnosti, můžete přispět jakoukoliv finanční částkou, za kterou vám předem moc děkujeme.

Číslo  bankovního účtu neziskové organizace:   165820357/0600